رو عنوان : مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
عنوان : " اعمال جراحی براكی تراپی در اتاق عمل ویژه براكی تراپی در بیمارستان گلستان با همكاری مركز تحقیقات سرطان و بخش رادیو تراپی آغاز شد"
کد خبر : ۶۶۹۴۳
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ 
ساعت : ۱۲:۳۳:۳

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱
نمایش تعداد بازدیدها : 34

بازگشت                   
 

مرکز تحقیقات سرطان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0