پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی
  آدرس صحیح مرکز

   

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

  Cancer Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.

  لوگوی مرکز تحقیقات سرطان

  اطلاعیه

  اخبار